Laiuse jäätmekogumiskoht

Kogumispunkt asub:                  
Siniallika tee 5, Laiuse alevik

Kogumispunkt on avatud:
         
N 15:00-18:00
paaritu nädala L 9:00-12:00
paaris nädala L 13:00-16:00
23.12.2023 avatud 9:00-12:00

​Info telefonil: +372 5342 0267

TASUTA VÕETAKSE VASTU:
 • paberit ja kartongi (sh vanapaber);
 • pakendijäätmeid (sh klaaspakend);
 • tekstiili ja rõivaid (elanikule kuni üks 150 l kott ühe korraga ühe päeva jooksul);
 • elektri- ja elektroonikajäätmeid;
 • rehve;
 • klaasi (sh lehtklaas) vastuvõtt (elanikule kuni 1 m3 ühe korra ühe päeva jooksul);
 • plastid (elanikule kuni 0,5 m3 ühe korraga ühe päeva jooksul);
 • elanikelt võetakse vastu ohtlikke jäätmeid (v.a asbesti sisaldavad jäätmed, romusõidukid ja nende osad).

TASU EEST VÕETAKSE VASTU (tasumine sularahas): 
 Jäätmeliik HindHind alates 01.01.2024
 • suurjäätmed, sh mööbel ja selle detailid
156 €/tonn või 30 €/m3164,70 €/tonn või 32 €/m3
 • tekstiil ja rõivad (elanikule alates üle 150 l kott ühe korraga ühe päeva jooksul )
156 €/tonn või 30 €/m3
164,70 €/tonn või 32 €/m3
 • klaas, sh lehtklaas (elanikule alates üle 1 m3 ühe korra ühe päeva jooksul)
156 €/tonn või 78 €/m3
164,70 €/tonn või 83 €/m3
 • plast (nt vann, ämber jne) alates 0,5 m3 ühe korraga ühe päeva jooksul
156 €/tonn või 30 €/m3
164,70 €/tonn või 32 €/m3