Hinnakiri


Prügila on avatud:

SUVEPERIOODIL (1. aprill-30. november)
TALVEPERIOODIL (1. detsember-31.märts)
E-R 9-18
L 9-16
P ja riigipühadel suletud
E-R 9-18;
L-P ja riigipühadel suletud
Prügilas on kaardimaksevõimalus.


JÄÄTMETE VASTUVÕTU ÜLDTINGIMUSED:
  • Jäätmete üleandmiseks tuleb eelnevalt täita jäätmedeklaratsioon (täidetav doc. fail on toodud lehe ülaosas).
  • Miinimumtasu on 5 € - väikseim hind, mida tuleb tasuda jäätmete üleandmise eest. See tähendab, et roheliselt mõtlev inimene ei hakka kütust põletama ja meie teed tolmutama väikeste jäätmekoguste üleandmiseks. Soovitame kõigile inimestele sõlmida leping jäätmeveoettevõttega ning kasutada kogumiskonteinerit.
  • Taaskasutuseks mõeldud jäätmed peavad olema liigiti kogutud, puhtad ning kuivad (näiteks paber ja papp). Sorteerimata jäätmeid käsitletakse segajäätmetena ning suunatakse ladestusse käitlushinnaga 95 €/tonn.
  • Juhul kui segajäätmete (segaehitusjäätmed, segaolmejäätmed jne) on ohtlikke jäätmeid ja probleemtooteid, rakendatakse lisaks hinnakirjajärgsele käitlushinnale, täiendavalt sorteerimistasu 50 €/tonn.
  • Taaskasutusvõimaluste puudumise tõttu ei võeta tasuta vastu vanu raamatuid koos kaantega. Raamatuid võtame vastu käitlushinnaga 75 €/tonn.

PEAMISTE TAVA- JA TAASKASUTATAVATE JÄÄTMETE VASTUVÕTUHINNAD:
Jäätmete nimetusKäitlustoimingJäätmekoodVastuvõtuhind
2023. aastal
Koldetuhk, räbu
taaskasutusse 100101 / 100103
20 €/tonn
Klaasijäätmed
ladestusse 160120 / 170202 / 200102
95 €/tonn
Paber ja papp liigiti kogutuna taaskasutusse200101 tasuta
Paber ja papp segamini, kaantega raamatud taaskasutusse20010175 €/tonn
Põllumajandusplast (puhas silokile, kattekile jms) taaskasutusse020104 40 €/tonn
Põllumajandusplast (määrdunud, võrguga jms) ladestusse02010495 €/tonn
Läbipaistev ja värviline kile (sorteeritud ja puhas)  taaskasutusse150102 20 €/tonn
Segapakendid taaskasutusse150106 tasuta
Klaaspakendid taaskasutusse 150107tasuta
Elektroonikaseadmed taaskasutusse 200135* / 200136  tasuta
Liigitikogutud tellised, betoon, kivid   taaskasutusse 170101 / 170102 / 170103 / 17010710 €/tonn
Puidujäätmed  taaskasutusse170201 / 200138 20 €/tonn
Süvenduspinnas  taaskasutusse170506 10 €/tonn
Ehitus- ja lammutussegapraht  ladestusse 170904  95 €/tonn
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed käitlusesse200108 75 €/tonn 
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjali (eterniit)  ladestusse170605 55 €/tonn
Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid ladestusse 170601 85 €/tonni
Segaolmejäätmed ja sortimisjäägid (töödeldud) ladestusse 200301 / 200398 95 €/tonn
Segaolmejäätmed (töötlemata, sorteerimata) töötlusesse 200399 300 €/tonn
Vanarehvid (kõik kliendid) - sõiduautorehvid taaskasutusse 160103  6 €/tk
Vanarehvid (kõik kliendid) - veoauto- ja traktorirehvid taaskasutusse160103 350 €/tonn
Reoveepuhastussetted taaskasutusse 190805 60 €/tonn
Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed
​(v. a kalmistujäätmed)  
taaskasutusse200201 40 €/tonn
* Hindadele lisandub käibemaks 20%
​* Täpsema hinnakirjaga tutvumiseks vaata ülaltoodud faili