Hinnakiri


Prügila on avatud:

SUVEPERIOODIL (1. aprill-30. november)
TALVEPERIOODIL (1. detsember-31.märts)
E-R 9-18
L 9-16
P ja riigipühadel suletud
E-R 9-18;
L-P ja riigipühadel suletud
Prügilas on kaardimaksevõimalus.


JÄÄTMETE VASTUVÕTU ÜLDTINGIMUSED:
  • Jäätmete üleandmiseks tuleb eelnevalt täita jäätmedeklaratsioon (täidetav doc. fail on toodud lehe ülaosas).
  • Miinimumtasu on 5 € - väikseim hind, mida tuleb tasuda jäätmete üleandmise eest. See tähendab, et roheliselt mõtlev inimene ei hakka kütust põletama ja meie teed tolmutama väikeste jäätmekoguste üleandmiseks. Soovitame kõigile inimestele sõlmida leping jäätmeveoettevõttega ning kasutada kogumiskonteinerit.
  • Taaskasutuseks mõeldud jäätmed peavad olema liigiti kogutud, puhtad ning kuivad (näiteks paber ja papp). Sorteerimata jäätmeid käsitletakse segajäätmetena ning suunatakse ladestusse käitlushinnaga 95 €/tonn.
  • Juhul kui segajäätmete (segaehitusjäätmed, segaolmejäätmed jne) on ohtlikke jäätmeid ja probleemtooteid, rakendatakse lisaks hinnakirjajärgsele käitlushinnale, täiendavalt sorteerimistasu 50 €/tonn.
  • Taaskasutusvõimaluste puudumise tõttu ei võeta tasuta vastu vanu raamatuid koos kaantega. Raamatuid võtame vastu käitlushinnaga 75 €/tonn.

PEAMISTE TAVA- JA TAASKASUTATAVATE JÄÄTMETE VASTUVÕTUHINNAD: 
Jäätmete nimetusJäätmekoodVastuvõtuhind
2024. aastal
Koldetuhk, räbu
100101 / 100103
20 €/tonn
Klaasijäätmed
160120 / 170202 / 200102
100 €/tonn
Paber ja papp liigiti kogutuna 200101 tasuta
Paber ja papp segamini, kaantega raamatud 20010175 €/tonn
Põllumajandusplast (puhas silokile, kattekile jms) 020104 40 €/tonn
Põllumajandusplast (määrdunud, võrguga jms) 020104100 €/tonn
Läbipaistev ja värviline kile (sorteeritud ja puhas)  150102 20 €/tonn
Segapakendid 150106 tasuta
Klaaspakendid 150107tasuta
Elektroonikaseadmed 200135* / 200136  tasuta
Liigitikogutud tellised, betoon, kivid   170101 / 170102 / 170103 / 17010710 €/tonn
Puidujäätmed  170201 / 200138 20 €/tonn
Süvenduspinnas  170506 10 €/tonn
Ehitus- ja lammutussegapraht   170904  100 €/tonn
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 200108 75 €/tonn
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit)  170605 60 €/tonn
Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 170601 90 €/tonn
Segaolmejäätmed ja sortimisjäägid (töödeldud) 200301 / 200398 100 €/tonn
Segaolmejäätmed (töötlemata, sorteerimata) 200399 300 €/tonn
Vanarehvid (kõik kliendid) - sõiduautorehvid 160103  6 €/tk
Vanarehvid (kõik kliendid) - veoauto- ja traktorirehvid 160103 350 €/tonn
Vanarehvid Estonian Tire Recycling klientidele 160103 tasuta
Vanarehvid (sõiduautorehvid) eraisikutele kuni 8 tk aastas160103tasuta
Reoveepuhastussetted 190805 60 €/tonn
Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed
​(v. a kalmistujäätmed)  
200201 40 €/tonn
* Hindadele lisandub käibemaks 22%
​* Täpsema hinnakirjaga tutvumiseks vaata ülaltoodud faili