Jäätmejaamad ja jäätmekogumispunktid

Jäätmejaamad ja jäätmekogumispunktid on üks osa jäätmete liigitikogumisvõrgustikust. Teenus on suunatud eelkõige majapidamisest tekkinud jäätmete kogumiseks ning toimib eeldusel, et jäätmevaldajad toovad jäätmed ise jäätmejaama ning jäätmed on liigiti kogutud.

Jäätmete liigitikogumise teostamiseks palume tutvuda järgmiste juhendmaterjalidega:

Amestop OÜ osutab jäätmekogumise teenust mitmetele omavalitsustele ning haldab järgmiseid jäätmete kogumispunkte- ja jaamu: