Jõgeva linna jäätmejaam

Jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid Jõgeva valla elanikelt, Jõgeva Vallavalitsuselt, tema hallatavatelt asutustelt, valla osalusega äriühingutelt ja ettevõtetelt.
 • Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu ainult Jõgeva valla elanikelt.
 • Tasu eest võetakse jäätmeid vastu ka eraettevõtetelt.

Jäätmejaam asub:
Toominga 32, Jõgeva linn (Jõgeva Veevärgi kinnistul)

Jäätmejaam on avatud:

E suletud
T-R 10:00-18:00 (lõuna 12:30-13:00)
L 09:00-15:30 (lõuna 12:30-13:00)
P suletud
RIIGIPÜHADEL suletud

NB! 12.07.2024 ja 13.07.2024 jäätmejaam SULETUD

​Info telefonil: +372 5306 3022

TASUTA VÕETAKSE VASTU:                    
 • segapakendeid (plast-, klaas, metall-, kartongpakendid);
 • paberi- ja papijäätmeid;
 • kile- ja plastikjäätmeid (kuni 21 kg korraga);
 • metallijäätmeid;
 • tekstiilijäätmeid (kuni 150 liitrine kott);
 • aknaklaasi (ainult läbipaistev lehtklaas kuni 51 kg korraga);
 • kasutatud sõiduautorehve (eraisikutelt kuni 8 tk aastas);
 • haljastusjäätmeid, biolagunevaid aiajäätmeid ja oksi (välja arvatud kalmistujäätmed);
 • ohtlikke jäätmeid (ravimid, õli, värvid, lakid, liimid, kemikaalid, õli- ja kütusefiltrid, happed, ohtlike aineid sisaldav pakend jne);
 • elektroonikajäätmeid (telerid, külmikud, pesumasinad, arvutid jne).
NB! Tasuta saavad jäätmeid ära anda Jõgeva valla elanikud ning valla asutused ja ettevõtted!

TASU EEST VÕETAKSE JÄÄTMEJAAMAS VASTU:
Jäätmeliik Hind €/tonn alates 01.01.2024
 • ​asbesti sisaldavad jäätmed (eterniit)
103,70
 • suurjäätmed (kasutatud mööbel)  
164,70
 • ehitusjäätmed  
164,70
 • plastijäätmed (kogus alates 21 kg)
164,70
 • klaasijäätmed (kogus alates 51 kg)
164,70
 • puidujäätmed  
103,70
 • betoon ja tellised
103,70 
 • tekstiilijäätmed (kogus üle 150 liitri)
164,70
 • biolagunevad aiajäätmed ja oksad
103,70
 • mittebiolagunevad haljastusjäätmed
164,70


Täpsemat 2024. a hinnakirja vaata siit