Ettevõttest

Torma prügila on üks viiest täielikult keskkonnanõuetele vastavast prügilast Eestis, mis tegutseb alates 2001. aastast.

​Torma prügila asub Jõgevamaal Mustvee vallas Võtikvere külas. Lähimateks suuremateks asumiteks on Mustvee linn, mis asub prügilast 3 km kaugusel ida pool ning Võtikvere küla keskus, mis asub 2,5 km kaugusel loode suunas. Torma alevik asub prügilast 9 km kaugusel ja Tartu linn 60 km kaugusel.

Prügila maa-ala koosneb kolmest kõrvuti asetsevast kinnistust:
  • "Torma prügila" (tunnus 81003:003:0038)
  • "Prügila" (tunnus 48601:001:0039)
  • "Raua" (tunnus 48601:001:0040)
Prügila pindala kokku on 25,63 ha, millest välja on arendatud ca 11 ha. Välja on ehitatud jäätmete ladestusalad (uus IV ladestusala avati 2020. a lõpus), asfalteeritud kompostimisväljak ja erinevate jäätmete töötluse- ja hoiustamisalad. Prügilas tekkiv nõrgvesi kogutakse kokku ning puhastatakse kõrgtehnoloogilises pöördosmoos puhastis.

Ettevõtte keskkonnaaruanded:

Ettevõte juhindub oma tegevuses järgmistest dokumentidest ja serifikaatidest:

Ettevõttele on väljastatud tegutsemiseks järgmised load:

Ettevõte omab keskkonnaalast täisvastutuskindlustust: