Uudised

04/12/2020
03.12.2020 väljastas Keskkonnaagentuur OÜ Amestop Torma prügilale EMAS tunnistuse.

03/09/2020
Amestop OÜ juhtimissüsteem vastab EMAS määruse nõutele
Amestop OÜ on juurutanud EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi. Juunis 2020 toimus EMAS tõendamise audit ning 28.08.2020 on väljastatud EMAS akrediteeritud tõendaja Metrosert AS poolt keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) vastavuse deklaratsioon.

Vaata lisaks ka: Amestop OÜ keskkonnaaruanne 2019

20/05/2020
Amestop OÜ on juurutamas keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS nõudeid
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on keskkonnajuhtimis- ja auditeerimisskeem, mis on mõeldud organisatsioonide keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks, parandamiseks ning avalikkusele ja teistele huvitatud isikutele asjakohase teabe andmiseks.

​Keskkonnajuhtimissüsteemi täiendamisega soovib organisatsioon vähendada oma tegevustest tulenevat negatiivset keskkonnamõju ja tõsta oma töötajate keskkonnateadlikkust.

01/04/2019
Meil on hea meel teatada, et Torma prügila meeskonnaga on liitunud pikaaegsete kogemustega jäätmekäitlusspetsialist Aivar Lõhmus, kes asus tööle ettevõtte tegevjuhina.

31/12/2018
TEAVITUS TORMA PIIRKONNA ELANIKELE
Käesolevaga anname teada, et Jõgeva Vallavalitsus otsustas alates 01.01.2019. a lõpetada Torma prügilaga piirkondliku jäätmejaama koostöölepingu. Seetõttu ei ole Torma piirkonna elanikel võimalik liigitikogutud jäätmeid soodustingimustel Torma prügilasse enam üle anda.
 
Jätkuvalt teenindatakse jäätmejaama lepingu alusel Mustvee valla elanikke.
 
Elanikel on tasuta võimalik ära anda pakendid, ohtlikud jäätmed (v.a eterniit, mille eest tasub iga elanik ise vastavalt kehtestatud hinnakirjale), paber ja kartong ning probleemtooted (nt patareid, akud, elektri- ja elektroonikaseadmed). Ülejäänud jäätmeid, ka neid, mis ei ole loetletud, kuid on prügila vastuvõetavate jäätmeliikide nimekirjas, on elanikul võimalik üle anda vastavalt Amestop OÜ Torma prügila hinnakirja alusel.

Torma prügila on avatud E-R 9-18, L 9-16. P ja riigipühadel suletud. Tel. 77 64 789, e-post: info@tormaprugila.ee

01/11/2018
Alates 01.01.2019 muutub Torma prügila jäätmete vastuvõtu hinnakiri.

24/10/2018
​Seoses taaskasutatavate plastmaterjalide turusituatsiooni muutustega ei osta Torma prügila alates 29.10.2018 põllumajandustootjatelt kokku liigitikogutud ja puhtaid pakendeid (silopalli ja -aunakilet, väetisekotte ja plastkanistreid). Nimetatud materjalide vastuvõtt toimub üldhinnakirja alusel.

09/10/2017
Saare, Kasepää, Torma, Lohusuu ja Avinurme valla ning Mustvee linna elanikele
Alates 01.10.2017 on Torma prügila Saare, Kasepää, Torma, Lohusuu ja Avinurme valla ning Mustvee linna piirkondlik jäätmejaam. Torma valla elanikud saavad kasutada ka Jõgeva linna jäätmejaama (vastav info Jõgeva linna jäätmejaama kodulehel).

Torma prügilas võetakse elanikelt vastu järgmisi jäätmeid:
 • paber ja kartong (nt vanapaber);
 • plastid (nt ämbrid);
 • metallid;
 • klaas (nt tarbeklaas (vaas, kann, riiulid jne));
 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed;
 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (nt pinnas, kivid);
 • puit;
 • tekstiil (nt rõivad, tekstiil);
 • suurjäätmed (nt mööbel);
 • probleemtoodete jäätmed (nt akud, patareid, elektri- ja elektroonikaseadmed);
 • pakendid;
 • kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed.
Elanikel on tasuta võimalik ära anda pakendid, ohtlikud jäätmed (v.a eterniit, mille eest tasub iga elanik ise vastavalt kehtestatud hinnakirjale), paber ja kartong ning probleemtooted (nt patareid, akud, elektri- ja elektroonikaseadmed).

Ülejäänud jäätmeid, ka neid, mis ei ole loetletud, kuid on prügila vastuvõetavate jäätmeliikide nimekirjas, on elanikul võimalik üle anda vastavalt Amestop OÜ Torma prügila hinnakirja alusel.

Torma prügila on avatud E-R 9-18, L 9-16. P ja riigipühadel suletud. Tel. 77 64 789, e-post: info@tormaprugila.ee

​MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus

14/11/2016
 • Sõiduautorehve võtame vastu kõikidelt klientidelt hinnaga 3 €/tk + km.
 • Veoauto- ja traktorirehve võtame vastu kõikidelt klientidelt hinnaga 200 €/tonn + km.
29/09/2016
 • Seoses MTÜ Eesti Rehviliit rehvide kogumise lõpetamisega ei võeta enam Torma prügilas rehve vastu tasuta.
 • Muudatus puudutab eraisikuid, kohalikke omavalitsusi ning MTÜ-ga Eesti Rehviliit lepingu sõlminud ettevõtteid, kellede jaoks oli siiani vastuvõtt tasuta.
 • Edaspidi võtame vanarehve kõikidelt klientidelt vastu hinnaga 200 €/tonn+km.
07/06/2016
 • Alates 07.06.2016. a ei võeta enam Torma prügilas raamatuid koos kaantega vastu tasuta, vaid hinnaga 75 €/tonn+km.
 • Raamatud, milledelt on kaaned eemaldatud, võtame vastu tasuta.
30/03/2016
 • Alates 01.05.2016. a on muutunud Torma prügila vastuvõtu hinnakiri. Hinnakirjaga saab tutvuda käesoleval leheküljel lingi "Hinnakiri" alt. Täpsustatud hinnakiri kõikide vastuvõetavate jäätmeliikidega on lisatud eraldi failina.
28/01/2015
 • Amestop OÜ pakub klientidele lammutustööde täislahendust alates lammutusprojektist kuni lammutusel tekkinud jäätmete lõppkäitluseni. Oodatud on ka kliendid, kes soovivad taotleda SA Keskkonnainvesteeringute Keskusest toetust lammutustööde teostamiseks. Saame Teile kindlasti abiks olla projektitaotluse koostamisel. 
31/12/2014
 • Torma prügila ostab põllumajandustootjatelt kokku liigitikogutud ja puhtaid pakendeid (silopalli ja -aunakilet, väetisekotte, plastkanistreid). Pakkumisega palume tutvuda ülaltoodud failis ning Torma prügila hinnakirja leheküljel.